Plodni dani

Plodni dani predstavljaju period u menstrualnom ciklusu žene kada je vjerovatnoća začeća najveća. Tokom ciklusa, jajnik oslobađa jajnu ćeliju koja je spremna za oplođenje i taj proces se naziva ovulacija. Da bi odredili kada su plodni dani potrebno je da bliže pogledamo ženski menstrualni ciklus.

Menstrualni ciklus je period između dva menstrualna krvarenja. Menstrualni ciklus u prosjeku traje 28 dana ali je taj period različit i može da varira između 24 i 35 dana. Ciklus možemo podeliti u dva djela- prije ovulacije i poslije ovulacije. Prvi dan menstruacije se računa kao prvi dan ciklusa. Dužina perioda prije ovulacije a samim tim i dužina ciklusa jako varira. Međutim period poslije ovulacije je skoro uvijek iste duzine: nekim ženama traje 12, nekim 16 ali je prosjek 14 dana. Uzimajući u obzir da oslobođena jajna ćelija živi od 12 do 24 sata i da spermatozoidi mogu da prežive unutar žene do 5 dana (u proseku 3)- najplodniji period je oko 5 dana prije ovulacije i 1 do 2 dana poslije ovulacije tj pošto se ovulacija odigrava oko 14 dana prije menstruacije- najplodniji period je od devetnaestog dana prije slijedeće menstruacije pa sve do desetog dana prije menstruacije.

Parovi koji prate menstrualni ciklus i izbjegavaju plodne dane kao jedinu vrstu kontracepcije često pogrešno misle da period traje tačno 28 dana i da ovulacija nastupa tačno 14 dana od početka menstruacije. Takav stav često dovodi do neželjene trudnoće.

Za kraj još treba skrenuti pažnju da nije svako krvarenje menstrualno krvarenje, da period ne traje tačno 28 dana kod većine žena i da je veoma teško tačno odrediti kada će se dogoditi ovulacija. Zbog svega navedenog ako ne želite trudnoću preporučujemo Vam da obavezno koristite neki drugi vid kontracepcije.