Usluge

 • Ginekološki pregled
 • Pregled ultrazvučnim crno-bijelim aparatom, abdominalnom ili transvaginalnom sondom
 • Pregled Color Doppler ultrazvuk, abdominalnom ili transvaginalnom sondom
 • Pregled dojke ultrazvučnim crno-bijelim aparatom
 • Color Doppler ultrazvuk dojke, uključen i klinički pregled
 • Pregled dojke
 • Digitorektalni pregled
 • Uzimanje brisa na PAPA test i citološka analiza brisa uz pregled i obradu Instituta za Patologiju Medicinskog fakulteta
 • Uzimanje brisa na PAPA test i citološka analiza bez pregleda
 • Kolposkopski pregled
 • Uzimanje brisa i vaginalnog sekreta (test na infekciju)
 • Test na trudnoću
 • Tuširanje grlića materice i vaginalno ispiranje
 • Aplikacija intrauterine spirale
 • Vađenje intrauterine spirale
 • Kiretaža – Abortus legalis uz ultrazvuk
 • Kontrola poslije kiretaže
 • Male ginekološke operacije
 • Stavljanje i vađenje vaginalnog prstena
 • Konsultacije
 • Sistematski ginekološki pregled (podrazumjeva:  ginekološki pregled, PAPA test, transvaginalni crno-bijeli ultrazvuk)
 • Sistematski ginekološki pregled (podrazumjeva:  ginekološki pregled, PAPA test, transvaginalni Color Doppler ultrazvuk)
 • Laboratorijska analiza za trudnice i kontracepciju
 • Biopsija grlića materice uz kiretažu materice i patološku obradu sa Instituta za Patologiju Medicinskog fakulteta
 • Uzimanje brisa na HPV (Humani Papiloma Virus)
 • Bakteriološki bris vagine