Seksualno prenosive bolesti

Seksualno prenosive bolesti su infekcije koje se prenose putem seksualnog odnosa sa jednog partnera na drugog. Pod seksualnim odnosom se pored klasičnog odnosa uključuje i oralni i analni seks. Neke od ovih bolesti mogu i drugim načinima da se prenesu međutim najveća je vjerovatnoća za zarazu putem seksualnog odnosa. Izazivači seksualno prenosivih bolesti mogu da budu bakterije, virusi, paraziti i protozoe.

Nijedna od seksualno prenosivih bolesti nije naivna iako se neke lakše liječe, međutim postoje neke koje se veoma teško liječe i često ostavljaju posljedice do kraja života. U nekim slučajevima se lekovima samo ublažavaju tegobe koje prate pacijenta tokom celog života. Neke izazivaju sterilitet, a neke dovode i do tragičnog ishoda. Zbog toga je vrlo važna preventivna zaštita koju obezbeđuje siguran seks i uz podnošljive troškove čuva naše zdravlje sa kojim ne smemo da se igramo.