Ginekološka dijagnostika

Ginekološka dijagnostika predstavlja skup medicinskih tehnika, postupaka, analiza i intervencija koje se obavljaju u cilju dijagnosticiranja i tretiranja određenih oboljenja.