Testovi za otkrivanje steriliteta

Da bi se otkrio uzrok steriliteta potrebno je uraditi različite testove. Ti testovi se odnose i na žene i na muskarce. Kako je ljudski reproduktivni sistem veoma komplikovan, testovi mogu da traju i nekoliko meseci. Kada se uzrok otkrije pristupa se mogućem liječenju sa dobrim šansama da dođe do oplodnje. Postoji mogućnost da se uzrok ne otkrije i takvo stanje se naziva idiopatski sterilitet, međutim uz određene metode liječenja moguće je izliječiti i takav sterilitet.

Testovi za žene

  • Opšti pregled: uključuje opšti pregled, ginekološki pregled, historiju bolesti, pitanja vezana za menstrualni ciklus i seksualne navike kao i lijekove koje koristite.
  • Hormonalni testovi: određuje se nivo hormona da bi se ustanovilo da li ovulacija uopšte postoji, određuju se nivo ženskih seksualnih hormona, tiroidnog hormona kao i hormoni hipofize.
  • Histerosalpingografija: provjerava se stanje materice i jajovoda. Tečnost se ubacuje u matericu i rentgenom se određuje da li je tečnost stigla do jajovoda. Moguće je odrediti da li postoji blokada jajovoda kao i na kojem se mjestu nalazi. Ovo se može izliječiti operacijom.
  • Ultrazvuk: moguće je odrediti da li postoji neka deformacija u genitalnom sistemu.
  • Genetska testiranja: pokazuju da li postoji neki genetski defekt koji uzrokuje sterilitet.
  • Laparoskopija: pomoću ove metode moguće je odrediti da li postoji endometrioza, kao i defekti materice i jajovoda. Obavlja se u opštoj anesteziji.

Testovi za muškarce

  • Opšti pregled: uključuje pregled genitalija i pitanja koja uključuju historiju bolesti, lijekove koje koristite i seksualne navike.
  • Spermogram: najbitniji test za muškarce. U laboratoriji se analizira količina sperme, boja i prisustvo infektivnih agenasa ili krvi. Određuje se broj spermatozoida, oblik i pokretljivost.
  • Hormonalni testovi: iz krvi se određuje nivo testosterona i ostalih muških hormona.
  • Ultrazvuk: pomoću ultrazvuka moguće je vidjeti da li postoji opstrukcija kanala ili retrogradna ejakulacija.