Sistematski pregled

Svaka žena je dužna da o svom zdravlju vodi računa isto onoliko koliko vodi računa o svom izgledu, karijeri, obrazovanju, ako ne zbog sebe onda zbog potomstva koje treba da ostavi a samim tim i opšteg zdravlja nacije. Tu se prije svega podrazumjeva redovan pregled, konsultacije i detaljna edukacija u cilju spriječavanja raznih oboljenja kako onih benignih, tako i onih najtežih, jer osnov emancipovane žene u svjetu je prije svega briga o svom ginekološkom zdravlju, zdravlju svojih grudi i samim tim briga oko planiranja porodice.

Statistike pokazuju da žene u razvijenim evropskim državama, u kojima je akcenat uvijek stavljen na edukaciju i prevenciju, znatno manje oboljevaju od malignih bolesti, virusno prenosivih bolesti kao i da je smanjen broj karcinoma dojke jer redovni pregledi pomažu ranom dijagnostikovanju i samim tim spriječavanju toka bolesti.

Svijetska praksa pokazala je da je jedan od najboljih načina da se ženi pomogne da ostane reproduktivno zdrava, a da pri tom zadrži svoju diskreciju jeste omogućiti joj dva puta godišnje besplatan pregled u nekoj specijalizovanoj, privatnoj klinici u kojoj bi tim stručnjaka brinuo o njenom zdravlju i gde bi mogla da uz sav komfor, dobije odgovore na pitanja koja je muče.

U svijetu je zakonska obaveza radnih organizacija, tj. ustanova koje zapošljavaju veći broj ljudi, da tim istim ljudima, u cilju poboljšanja opšteg zdravlja nacije obezbjedi i redovne kontrole kod specijaliste.

Sistematski pregled podrazumjeva:

  • Ginekoški pregled
  • Ultrazvučni ginekološki pregled
  • Ultrazvučni pregled dojki
  • Citološki pregled (kolposkopski, papanikolau, vaginalni bris)
  • Po potrebi urološki pregled, ultrazvučni urološki pregled bešike, bubrega
  • Kompletna laboratorija